top of page

Novi vjetrovi Fažane u Općinskom vijeću Fažane

imaju jednoga vijećnika - Sandija Lanču.

Kroz svoj rad u vijeću zalagat ćemo se za provođenje sljedećih ciljeva:

 

 1. Ne želimo da mladi napuštaju Fažanu; inicijative i projekte koje pokreće Općina, usmjeriti ka kreiranju dugoročnih i kvalitetnih poslovnih mogućnosti i radnih mjesta za naše mlade, sve kako bismo zaustavili uznapredovali trend njihovog napuštanja Fažane. 

 2. Ne želimo izgubiti općinsko bogatstvo zauvijek; zahtijevat ćemo na sjednicama vijeća da svaki budući kapitalni investicijski projekt na općinskoj zemlji ponuđenoj na prodaju ili dugoročnu upotrebu velikim investitorima, bude uvjetovan s ponudom od ukupno 30 posto dioničarskog udjela u projektu svim stanovnicima Fažane. Ugledajmo se na primjer Bala, koje su dokazale kako ovakva partnerstva općine, velikih investitora i mještana mogu biti uspješna. U suprotnom, to bogatstvo koje pripada svim stanovnicima odlazi nepovratno u ruke pojedinaca, koji s njim raspolažu kako žele, a naši mještani gube neizmjeran izvor sigurnosti i dugoročnih prihoda za sebe i buduće generacije.

 3. Ne želimo više gledati nered; krajnji je trenutak za uvođenje komunalnog reda na cjelokupnom prostoru općine Fažana - kanalizacija i oborinske vode još nisu riješene u mnogim dijelovima Fažane, kao ni otpad, buka, parkinzi, sanacija i proširenje komunalne luke, te zlouporaba javnih površina kao i neprohodnost dijela ulica stare jezgre Fažane za vozila invalida, što su samo neki od primjera osnovnih i još uvijek neriješenih problema.

 4. Da, podržimo pravilan razvoj Valbandona; kroz redovna direktna savjetovanja i aktivnu suradnju s mještanima Valbandona, inicirat ćemo i podržavati projekte usmjerene ka razvoju urbanog centra društvenog života u Valbandonu.

 5. Da, djeca i mladi Fažane trebaju svoj prostor; tražimo hitno kreiranje centra za kulturu i zabavu mladih Fažane - trajno legalno rješenje za centar mladih "Kasarna", ili iznalaženje alternativne lokacije za centar kulture i zabave, kojima će upravljati mladi. Nadalje, tražimo hitno kreiranje igraonice za djecu predškolskog i školskog uzrasta, a za te potrebe predlažemo staviti u funkciju MMC u koji su uložena znatna sredstva iz općinskog proračuna a isti se ne koristi se za direktne potrebe stanovnika Fažane. Zahtijevat ćemo konačnu realizaciju projekta skejt parka. Prepoznajemo važnost takvog projekta za mlade Fažance, kao i za promociju Fažane prema mladima cijelog svijeta.

 6. Da, dragovoljan, volonterski rad u vijeću za opći boljitak naše zajednice; odreći ćemo se naknada koje jedinica lokalne samouprave isplaćuje vijećnicima po svakoj sjednici općinskog vijeća, a u korist naših umirovljenika, kao i potrebitih građana.

 7. Da, solidarnost s potrebitima; zahtijevat ćemo nadzor nad pravednom raspodjelom socijalnih stanova – kriteriji za dodjelu istih, moraju biti transparenti i pratiti stvarni socijalni status svakog pojedinca.

 8. Da, riješiti invalidske pristupe; zahtijevat ćemo promptno rješavanje pristupa za invalide ljekarni, ambulanti i drugim javnim ustanovama, institucijama i površinama. Općina je ovo ključno pitanje za dobrobit svojih žitelja do sada konstantno zanemarivala.

 9. Da, javne površine pripadaju svima nama; zahtijevat ćemo nadzor nad javnosti i zakonitosti raspodjela javnih površina i koncesija. Dosadašnje netransparentne i klijentelističke navike upravljanja raspodjelom javnih površina i koncesija ostavimo u prošlosti i razmišljajmo o boljoj i pravednijoj budućnosti! 

 10. Da, stvarna transparentnost proračuna; svaka kuna koja se troši iz proračuna mora biti jasno i javno obrazložena, kako bi svi stanovnici mogli imati uvid u korištenjesredstava, koja pripadaju svima nama.

 11. Da, razvijajmo se zajedno; zahtijevat ćemo apsolutnu transparentnost i direktno sudjelovanje građana u postupku planiranja i realizacije razvojnih projekata svakog dijela općine, tako što ćemo na sjednicama vijeća uvjetovati našu suglasnost s projektima, provedbom temeljitih javnih rasprava u svakom stupnju procedure i stvarnim uvažavanjem zamjerki, prijedloga i potreba mještana.

 12. Da, jamčimo vam detaljno i lako razumljivo izvješće sa svih sjednica vijeća; nastojat ćemo omogućiti višu razinu informiranosti i utjecaja stanovnika na razvoj same općine, putem direktnih razgovora na otvorenim sastancima jednom mjesečno, uvijek prije i nakon sjednice vijeća, te pri primitku prijedloga proračuna i svakog rebalansa proračuna. 

 13. Da, svi smo isti pred zakonom, svi imamo pravo na pravdu; osigurat ćemo besplatna pravna savjetovanja, ali i medijsku podršku pri eventualnim sporovima koje bi općina mogla povesti protiv sugrađana, ako postoje sumnje na zlouporabu javnih ovlasti od strane općine.

 14. Da, korištenju EU fondova; zahtijevat ćemo da općina participira u svim mogućim natječajima za sredstva EU fondova. Umjesto toga koristila je direktna proračunska sredstva općine za financiranje projekata koji su se mogli financirati sredstvima EU fondova, dok su se proračunska sredstva mogla preusmjeravati na financiranje projekata koje nije moguće financirati preko Europske unije. Tako je općina propustila realizirati projekte kojima su se mogli riješiti brojni komunalni problemi.

   

Nekʹ se čuje glas građana, jer zapuhali su - Novi vjetrovi Fažane!

 

 

NOVI NUOVI

VJETROVI VENTI 

FAŽANE FASANESI

bottom of page